تبلیغات
جغرافیا یک قدم مانده به اوج

جغرافیا یک قدم مانده به اوج
زندگی اطلس جغرافی ماست که در آن جلگه جهد آشکار و نمکزار حسد پیدا نیست.
شناسائی موقعیت جغرافیائی و كوههای آذربایجان
1-  موقعیت و وسعت استان : استان آذربایجان شرقی ( با احتساب استان اردبیل ) در شمال غربی ایران بین 37 تا 39 درجه عرض شمالی و 45 تا 48 درجه طول شرقی ارز نصف النهار مبدا ( گرینویچ ) قرار گرفته است وسعت این استان بالغ بر 47105 كیلومتر بوده و این مقدار معادل 7/4 درصد مساحت كل كشور را شامل میشود .
2-  موقعیت جغرافیایی : این استان از جهت شمال به كشور آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان و ارمنستان از جنوب به استان آذربایجان غربی و زنجان ، از غرب به استان آذربایجان غربی و از سمت شرق به استان زرخیز گیلان و جمهوری آذربایجان محدود می شود . بلند ترین نقطه استان مخروط آتشفشانی قله سبلان با 4811 متر ارتفاع و پست ترین نقطه آن جلگه دشت مغان با 100 متر ارتفاع از سطح دریا قرار گرفته است .
ناهمواریها و كوههای استان
ناهمواریهای آذربایجان به چهار بخش عمده تقسیم می شود .
1-  كوههای شمالی استان : شامل سلسله جبال قراداغ كه از كوههای آرارات واقع در مرز ایران و تركیه شروع شده تا دشت مغان و شمال مشگین شهر ادامه می یابد . كوههای میشو داغ و موروداغ در ردیف كوههای شمالی آذربایجان هستند .
الف : كوههای ارسباران ( قره داغ ) این رشته كوه به طول 220 كیلومتر از كوههای آرارات واقع در مرز ایران و تركیه شروع و تا كوههای طالش در شرق ادامه دارد . عرض آن بین 30 تا 65 كیلومتر متغیر می باشد .
دامنه های شمالی این ناحیه پوشیده از جنگل و مراتع سرسبز بوده و دامنه های جنوبی آن غالباً  مرتع و چمنزار بوده چون بهشت برین هر بیننده را مقهوت و مبهوت خویش می سازد .
قلل معروفی كه در این سلسله جبال قرار گرفته اند به قرار زیر می باشند :
1-  قله دره ریز : این قله به ارتفاع 2600 متر از سطح دریا در قسمتهای جنوبی شهرستان جلفا قرار گرفته و جزو مناطق حفاظت شده محسوب میشود و در آن انواع حیوانات وحشی به وفور یافت می شود .
2-  قله كیامكی ( كمچی داغ ) به ارتفاع 3347 متر
3-  قله كمتال 3200 متر
4-  قوشا داغ 3149 متر
5-  شیور 2500 متر
6-  هشتاد سر 2908 متر
7-  گوی به نبل 2700 متر چ
8-  آی نعلی 2728 متر
9-  كوه جمهور ( قلعه بابك ) 2600 متر
10 – سلطان سنجر 3050 متر
11- قازان داغ 2572 متر
12- كوه كسبه 2953 متر
13- قره گوز 2415 متر
14 – دیوان داغ 2257 متر
15 – سامبران
16- مشك عنبر
17- آق داغ
18 – پیر سقا
19 – جلا داغ
20 – پشتو
21- گئچی قلاسی 2100 متر
ب : میشوداغ : رشته كوههای میشو  داغ در جنوب و جنوب غربی شهرستان مرند و شمال دریاچه ارومیه در جهت شرقی غربی كشیده شده و حداكثر ارتفاع آن قله علمدار به ارتفاع 3155 متر می باشد .
1-  قله معروف میشو داغ 2847 متر
2-  قله كوی زنگی 3100 متر
3-  قله علمدار 3155 متر
4-  قله شانجان 2830 متر
5-  قله قره بله 2584 متر
6-  قله گئچی قلعه سی 2050 متر
ج : كوههای موروداغ : كوه موروداغ در 35 كیلومتری غرب تبریز در جهت شرقی – غربی از ارتفاعات شمالی صوفیان به سمت تبریز كشیده شده است این رشته كوه در شمال تبریز به كوه بهلول متصل شده از گردنه پایان گذشته به گردنه شبلی منتهی می شود . امتداد این سلسه جبال به سمت شرقی از كوه تك آلتی عبور كرده و پس از قطع جاده بستان آباد – سراب به رشته كوه بزغون متصل می گردد .
قلل این رشته كوه از سمت غرب به شرق عبارتند از :
1-  پیر موسی 2210 متر
2-  خواجه مرجان 2100 متر 
3-  بهلول 2200 متر
4-  هیلله 1850 متر 
5-  دنه 2300 متر
6-  عینالی 1800 متر
7-  پكه چین 1945 متر
8-  تك آلتی 2617 متر
2-  كوههای شرقی استان : شامل كوههای طالش – خلخال – صلوات داغ و خروسلو كه در شرق آذربایجان در جهت شمالی – جنوبی كشیده شده اند این كوههای مانع نفوذ رطوبت دریای خزر به داخل استان می شوند . دامنه های شرقی این كوهستان را جنگلهای انبوه خزری پوشانده و دامنه های غربی آن پوشیده از چمن زار و مراتع طبیعی است قلل معروف منطقه عبارتند از :
1-  قله آق داغ 3303 مر
2-  عجم داغ 3009 متر
3-  نبرو داغ ( ارگنه ) 3197 متر
4-  حصار بولاغی 2904
5 – قله ناو
6- قله الماس
7-  قله آزنو
صلوات داغ و خروسلو : دنباله رشته كوههای طالش در جهت شمال به توده كوهستانی كم ارتفاعی می پیونددكه به كوههای صلوات داغ معروف میباشند حداكثر ارتفاع در این رشته كوه قله صلوات داغ به ارتفاع 2228 متر می باشد . كوههای كم ارتفاع خروسلو با 700 متر ارتفاع ، ارتفاعات شمالی ، صلوات داغ به سمت دشت مغان را تشكیل می دهند .
3-  ارتفاعات جنوب و جنوب شرقی استان : شامل ارتفاعات قافلانكوه در شهرستان میانه می باشد . ارتفاع قافلانكوه 1880 متر بوده و در جنوب شهرستان میانه توسط رودخانه قزل اوزن به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود كه ضلع شرقی آن  بسوی منجیل و ضلع غربی آن به طرف شهرستان سقز امتداد می یابد . قافلانكو ه تقریباً فاقد پوشش گیاهی است این كوه صخره و سنگستانی است .
قز قلعه سی ( قلعه دختر ) و میدان داغی در این منطقه واقع شده اند .
4-  كوههای مركزی شامل : سبلان ، سهند ، بزغوش
الف : سبلان : مهمترین و یكی از زیبارین سلسله جبال آذربایجان محسوب می شود . رشته كوه آتشفشان سبلان از دره قره سو ( از شعبه های رودخانه ارس ) در شمال غرب شهرستان اردبیل شروع شده و در جهت شرقی غربی به طول تقریبی 60 كیلومتر و عرض 48 كیلومتر تا كوه قوشه داغ در جنوب شهرستان اهر امتداد می یابد . سبلان دارای دریاچه زیبائی در دهانه می باشد كه اطراف آن در تمام سال پوشیده از برف و یخ میباشد . مهمترین منابع آبهای گرم معدنی كشور در این منطقه واقع شده اند .
قلل مشهور این كوهستان عظیم به قرار زیر می باشند .
1-  قله سبلان با ارتفاع 4811 متر
2-  قلل سه گانه هرم ( 1 و 2 و 3 ) به ارتفاع 4407 متر ، این قلل به علت ارتفاع قابل توجه و با داشتن صخره و یخچالهای طبیعی از موقعیت ممتازی برخوردار می باشند .
3-  قله كسری داغ به ارتفاع 4407 متر
4-  یاپراخ داغ به ارتفاع 4050 متر
5-  قزل گل داغ به ارتفاع 3696 متر
6-  نرمیق داغ 3105 متر
7-  بوز داغ به ارتفاع 3725 متر
8-  بابا مقصود به ارتفاع 3650 متر
9-  چال داغ به ارتفاع 2325 متر
10- ایلانجوق به ارتفاع 2110 متر
11- طاووس داغ به ارتفاع 3140 متر
ب : سهند : كوه آتشفشانی سهند به صورت منفرد در مركز آذربایجان و در 45 كیلومتری جنوب تبریز واقع شده است طول این رشته كوه حدود 75 كیلومتر می باشد . قله سهند به ارتفاع 3710 متر در مركز این سلسه جبال قرار گرفته است و قله قوچ گلی داغ به ارتفاع 3750 متر بلندترین نقطه در منطقه به شمار می رود .
 17 قله بالای 3000 متر در این منطقه واقع شده است . دیگر قلل منطقه عبارتند از :
1-  سلطان داغ 3304 متر
2-  دمیو داغ 3568 متر
3-  گئچی قیه سی 3228 متر
4-  نوور داغ 3130 متر
5-  آق داغ 3550 متر
6-  شكر داغ 3032 متر
7-  چماقلو 2800 متر
8-  حرم داغ 3562 متر
9-  درویش 3180 متر
10-  شكر داغ 3032 متر
11- دودانلو 3000 متر
12- میدان داغ 3391 متر
13- متال داغ 3284 متر
14- زری داغ 2974 متر
15- یانئخ داغ 3051 متر
16- علی وردی داغ  3208 متر
17- ارونه كوه 2954 متر 
18 – كندوان داغی
19 – زین جناب داغی
20- بویوك داغ
21- الوان داغی
22- بركت داغی
23- باراز داغ
24- یتگجه
25 – قوز لوجه
26- هرگان
27- گینوف
28- شرشر داغ 3236 متر
29 – قازان داغی
همچنین قلل قبله داغ به ارتفاع 2782 متر و قلل قاف داغی و ترشكو داغ از پیشكوههای سهند غربی در منطقه به شمار می روند .

ج : بزغوش،  در جنوب كوهستان سبلان كوههای بزغوش واقع شده است طول آن 120 كیلومتر و عرضش 45كیلومتر می باشد و در جهت غربی – شرقی تا دره قرانقوچای كه آن را از دامنه های شرقی سهند جدا  می سازد ادامه می یابد . بلندترین نقطه در این كوهستان قله بزغوش به ارتفاع 3303 متر در جنوب شهرستان سراب واقع شده است . چشمه های آب گرم معدنی و چراگاه و چمنزارهای طبیعی با چشم اندازهای دل انگیز از مشخصات شاخص منطقه می باشد .
همچنین در ضلع شرقی دیاچه ارومیه و در جزیره اسلامی قلعه هولآلوخان و قله صخره ای توربین قرار گرفته است . بهترین مكان جهت سنگنوردی می باشد . بلندترین نقطه در جزیره اسلامی 2175 متر ارتفاع دارد .
در جنوبی ترین قسمتهای استان و در منقه چاراویماق قله هایی قرار گرفته اند كه مهمترین آنها بدین شرح میباشند:
1-  اوچ مازو 2488 متر
2-  اكوزداغ 2413 متر
3-  گل دامن 2745 متر
4-  اربت داغ 2843 متر
5-  خاله اوشاغی 2830 متر
این قلل به علت بعد مسافت و ارتفاع نسبتاً كم ، كمتر صعود شده اند .

[ چهارشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1397 ] [ 05:07 ب.ظ ] [ بهرام حاجی میرزائی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خدا
وب جغرافیا از نو
وب جغرافیا از نو سعی دارد، مطالب و تصاویری در خور توجه از علوم جغرافیا و زمین شناسی را در اختیار علاقمندان گرامی این علوم، قرار دهد. همچنین مطالب علمی و نظرهای وزین همکاران و دوستداران علم جغرافیا و علم زمین شناسی را از محضر عالی آنها دریافت نموده و در این وب به سمع و نظر، سایر عزیزان برساند. ضمنا اگر سوالاتی در این زمینه، خوانندگان گرامی و همکاران محترم داشته باشند، در قسمت نظرخواهی قرار دهند تا در حد توان، پاسخ مناسب به محضر گرامی دوستان و یاران ارائه شود. سپاس فراوان، از نگاه زیبای شما عزیزان.children_school@yahoo.com
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
لینک دوستان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ter; filter:alpha(opacity=100); -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; -webkit-transition:all 0.4s ease-in; -moz-transition:all 0.4s ease-in; -o-transition:all 0.4s ease-in; transition:all 0.4s ease-in; opacity:1.0; } img:hover{ border-radius: 7px; border: 1px solid #000; max-width: 480px; margin: 2px; padding:0px; float:center; filter:alpha(opacity=40); opacity:0.4; -moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px; box-shadow: 10px 10px 5px #000; -webkit-transition:all 0.4s ease-in; -moz-transition:all 0.4s ease-in; -o-transition:all 0.4s ease-in; transition:all 0.4s ease-in; } img:hover{ opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(-4deg); -moz-transform: rotate(-4deg); } img:out{ opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(0deg); -moz-transform: rotate(0deg); }

کد تغییر شکل عکس ها