نویسنده و عکاس: ویدا مهین پو

انگیزه بازدید

چه انگیزه ای بهتر از اینکه نامش کولفرح است و لقبش موزه روباز سنگ نگاره های ایران و جایگاهش قلمرویی به وسعت امپراطوری عظیم عیلام! اعتقاد بر این است که در این نیایشگاه نخستین نگاه بشر به مذهب و آیین شکل گرفته است. بله سفر ما به ایذه است! شهر کوچک و باصفای خوزستان که بخش عظیمی از تاریخ کهن این دیار را در خود نهفته دارد. پس برای رفتن به ایذه تعلل نکنید.

زمان بازدید

ایذه یکی از خنکترین شهرهای استان خوزستان است. برای دیدن طبیعت سرسبزش بهترین زمان اوایل اسفند تا اواخر فروردین ماه می باشد. اما به طور کلی به جز روزهای گرم تابستان آب و هوای مطبوعی دارد.

مسیر دسترسی

سفر ماه یک سفر یک روزه به ایذه از مقصد اهواز بود. فاصله ایذه تا اهواز 183 کیلومتر است که حدود 2ساعت و نیم طول می کشد. بعد از رسیدن به ایذه و رد کردن دروازه قرآن نمادین ایذه، در اول شهر تابلوی راهنمای گردشگری وجود دارد که شما را به سمت کولفرح راهنمایی می کند. پس به سمت راست (به سمت دهدز) پیچیده و جاده را ادامه داده تا به میدان غدیر برسید. در سمت راست مجسمه بزرگی از مرد بختیاری را خواهید دید که با ابهت در اول بلوار نشسته است. پس به سمت راست بپیچید و وارد جاده ایذه – دهدز شوید. دو طرف جاده را درختان زیبایی احاطه کرده است. کمی جلوتر در سمت چپ تابلوی راهنمای کولفرح را خواهید دید. انتهای مسیر شما کولفرح خواهید بود.

 مسیر دسترسی اهواز- ایذه

تصویر 1: مسیر دسترسی اهواز- ایذه 

مسیر رسیدن به کولفرح

تصویر 2: مسیر رسیدن به کولفرح

بقیه مطالب و تصاویر در ادامه...